Wydarzenia:

Galeria:

*

Wymagania na stopnie mistrzowskie

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA STOPNIE MISTRZOWSKIE DAN

 

SHODAN

 

 1. Jodan Morote HaitoUchi, Jodan Haito Uchi, Chudan Haito Uchi, Gedan Haito Uchi
 2. Jodan Morote Kake Uke, Chudan Morote Kake Uke
 3. Osai Uke
 4. Kake Geri
 5. Ushiro Mawashi Geri
 6. Tensho Kata
 7. Saifa Kata
 8. Taikyoku Sono Ichi, Ni, San Ura
 9. Renraku / Mawashi Geri – Ushiro Mawashi Geri – Mae Geri – Mawashi Geri – Ushiro Mawashi Geri
 10. Temashiwari
 11. Kumite

 

NIDAN

 

 1. Jodan Toho Uchi
 2. Keiko Uchi
 3. Chudan Hiji Uke, Gedan Hiji Uke
 4. Gedan Shuto Morote Uke
 5. Gedan Shotei Morote Uke
 6. Tobi Ushiro Geri
 7. Tobi Ushiro Mawashi Geri
 8. Kanku Dai Kata
 9. Geksai Sho Kata
 10. Seienchin Kata
 11. Pinan Sono Ichi Ura
 12. Pinan Sono Ni Ura
 13. Ido Geiko
 14. Temashiwari
 15. Kumite

 

SANDAN

 

 1. Sushi Ho Kata
 2. Garyu Kata
 3. Seipai Kata
 4. Pinan Sona San Ura
 5. Pinan Sono Yon Ura
 6. Pinan Sono Go Ura
 7. Ido Geiko
 8. Temashiwari
 9. Kumite
 10. Uprawnienia instruktora kyokushin karate
 11. Kurs sędziowski /PZK/
cofnij cofnij gora do góry